Dit privatliv og KYOCERA

Senest ændret: 12. oktober 2017

I dette dokument om beskyttelse af personlige data forklarer vi dig, hvordan KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Bloemlaan 4, 2132 NP, Hoofddorp, Holland og dets datterselskaber i Europa, Mellemøsten og Afrika behandler dine personlige data. En komplet liste over datterselskaberne findes på kyoceradocumentsolutions.eu.

"Vi" er den Kyocera-enhed, du giver dine personlige data til. Du giver dine personlige data til det Kyocera-datterselskab, som er beliggende i det land, hvor du befinder dig. Hvis du befinder dig i et land, hvor Kyocera ikke har et datterselskab, giver du dine personlige data til Kyocera Document Solutions Europe B.V.

For det første forklarer vi ud fra Kyoceras service, til hvilket formål og på hvilket retsgrundlag vi behandler dine personlige data, og hvem vi involverer. Derefter forklarer vi, på hvilket retsgrundlag vi overfører dine persondata til andre lande, hvad dine rettigheder består af, når vi behandler dine personlige data, og hvordan du kan kontakte os.

TJENESTER

DINE RETTIGHEDER INTERNATIONALE OVERFØRSLER

UDØVELSE AF DINE RETTIGHEDER, OG HVORDAN DU KONTAKTER OS ÆNDRINGER TIL DETTE DOKUMENT

SERVICE - KYOCERA FLEET SERVICES (KFS)

KYOCERA Fleet Services (KFS) er en kraftfuld, webbaseret service til at udføre enhedsstyring og ekstern vedligeholdelse på en virksomheds flåde. KFS er hostet i skyen, hvilket gør det muligt for virksomheder og deres servicepersonale at se enhedsstatus, hurtigt og nemt identificere og reagere på problemer og foretage vigtige vedligeholdelsesopgaver, alt sammen hvor som helst fra.

BRUGERKONTI. Din virksomhed kan have forsynet os direkte eller indirekte med dit navn og din e-mailadresse, så vi kan opsætte og administrere en brugerkonto til dig. Når du tilgår din konto for første gang, accepterer du, at vi benytter sådanne personlige data. I forbindelse med KFS omfatter personlige data dit navn, din e-mailadresse og IP-adressen for tilsluttede enheder, som klart kan identificeres som din personlige enhed til eksklusiv brug.

Vi og vores hovedkontorer i Holland (KYOCERA Document Solutions Europe B.V.) og i Japan (KYOCERA Document Solutions Inc.) må kun benytte dine personlige data til opsætning og styring af din brugerkonto. Kun udvalgte medarbejdere med korrekt administrative brugerrettigheder fra KFS har adgang til dine personlige data. Vi benytter også en tredjeparts tjenesteudbyder i Holland til hosting af KFS og opbevaring af dine personlige data.

FORBINDELSE TIL KFS-SERVEREN. Hvis din virksomhed har bestilt KFS, skal der etableres en sikker forbindelse mellem din virksomheds enhed(-er) og KFS-serveren for at behandle (a) modoplysninger med henblik på fakturering og forsyningsstyring, der gælder for alle enheder, og (b) logfiler med henblik på enhedsstyring og ekstern vedligeholdelse, der kun gælder for Kyocera-enheder. For at undgå tvivl må et udskriftsjob kun sendes til KFS- serveren med dit udtrykkelige samtykke.

OPBEVARINGSPERIODE. Vi opbevarer dine personlige data i forbindelse med din brugerkonto, så længe du har en aktiv brugerkonto hos os. Inaktive brugerkonti slettes efter et år efter sidste brug. Vi forpligter dig ikke på at have en konto. Hvis du ikke logger ind for første gang inden for 30 dage efter oprettelsen af kontoen, sletter vi den. Du kan altid anmode os om at slette din brugerkonto. I så tilfælde skal vi slette din brugerkonto senest 30 dage efter din anmodning.

Vi vil slette logfilerne er år efter oprettelse.

 

DINE RETTIGHEDER

Du har visse juridiske rettigheder, som vi ønsker at informere dig om.

ADGANG. Du har ret til at blive informeret om, hvorvidt vi behandler dine personlige data eller ej, og til relaterede oplysninger om denne behandling.

RETTELSER. Du har ret til at få dine personlige data rettet eller udfyldt af os uden unødig forsinkelse. Hvis du har oprettet en konto hos os, har du mulighed for selv at rette eller udfylde dine personlige data.

RET TIL AT BLIVE GLEMT. Du har ret til at få dine personlige data slettet af os uden unødig forsinkelse. Denne ret er begrænset til specifikke grunde, f.eks. hvis du har trukket dit samtykke tilbage, eller hvis du gør indsigelse, og der ikke er nogen overvejende legitim  grund til at opretholde behandlingen af dine data. Hvis du har en konto hos os, har du i mange tilfælde mulighed for at slette din konto selv, og i så fald slettes alle dine personlige data permanent.

BEGRÆNSNING AF BEHANDLING. Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personlige data baseret på specifikke årsager. Disse er (1) tiden, det tager for os at kontrollere nøjagtigheden af dine personlige data på din anmodning, (2) i stedet for at slette ulovlig behandling kan du anmode om begrænsning af brugen, (3) du har brug for dine personlige data i retssager, eller (4) vi verificerer, om vores legitime grunde tilsidesætter din indsigelse mod behandlingen.

RET TIL AT GØRE INDSIGELSE. Du har ret til, når som helst, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige data, hvis sådan behandling er (1) baseret på vores legitime interesse (herunder at lave en profil af dig baseret på dit samtykke), (2) beregnet til direkte markedsføring eller (3) nødvendig for udførelsen af en opgave udført af almen interesse eller udøvelse af en hos os officiel myndighed. Vi vil ophøre med at behandle dine personlige data i henhold til din indsigelse, medmindre vi fremviser overbevisende, legitime årsager, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis vi har brug for dine personlige data i retssager.

DATAPORTABILITET. Vi skal oplyse dig om din ret til at modtage dine personlige data fra os, så du kan overføre disse personlige data til en anden tjenesteudbyder. For KFS betyder det, at vi på din anmodning vil give dig dine personlige data relateret til din brugerkonto. Det omfatter ikke enhedsdata, herunder data, der blev sendt til os i en logfil.

TILBAGETRÆKNING AF SAMTYKKE. Hvis du har givet os dine personlige data baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække et sådant samtykke tilbage.

INDGIVELSE AF KLAGE. Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed om vores behandling af dine personlige data.

 

INTERNATIONALE OVERFØRSLER

Som nævnt ovenfor kan vi overføre dine personlige data til vores hovedkontor i Holland og/eller Japan eller til et datterselskab eller en tredjepart, der er beliggende i et andet land, end hvor vi befinder os. Hvis et sådant land ikke sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for den nationale lovgivning i henhold til Europa-Kommissionen, har vi sikret dette tilstrækkelige beskyttelsesniveau ved at indvillige i yderligere passende sikkerhedsforanstaltninger med det pågældende datterselskab eller tredjepart gennem standarddatabeskyttelsesklausuler, som er vedtaget af Europa-Kommissionen. En liste over lande, der har sikret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ifølge Europa-Kommissionen, findes her. Alternativt kan vi bede dig om dit udtrykkelige samtykke til den foreslåede overførsel. Du kan anmode om en kopi af standarddatabeskyttelsesklausulerne ved at sende os en mail, der underbygger din anmodning.

 

UDØVELSE AF DINE RETTIGHEDER, OG HVORDAN DU KONTAKTER OS

Hos Kyocera har vi et netværk af privatlivspersonale til rådighed, herunder en databeskyttelsesofficer, som kan hjælpe dig med dine forespørgsler. Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, eller hvis du har et spørgsmål om dette dokument, bedes du  kontakte os via e-mail eller sende os et brev til adressen nedenfor:

KYOCERA Document Solutions Danmark A/S. Att.: Data Protection Officer

Ejby Industrivej 60

2600 GLOSTRUP

Danmark

mail: privacy@ddk.kyocera.com

 

Vær venlig at informere os om dit bopælsland, så vi kan henvise dig til den relevante person i vores organisation. Vær også opmærksom på, at når du udøver dine rettigheder, kan vi bede dig om at udfylde et ansøgningsskema. Vi vil derefter informere dig om processen med at håndtere din anmodning.

 

ÆNDRINGER TIL DETTE DOKUMENT

I tilfælde af at vi ændrer dette dokument, vil vi offentliggøre det på vores hjemmeside med en revideret offentliggørelsesdato og, hvis det er relevant, underrette dig om det ændrede dokument via din brugerkonto.

Scroll to top