Juridiske bemærkninger og betingelser

Registrerede varemærker/Definition af varemærker


Varemærker betyder:

Et varemærke, der består af logoet ‘KYOCERA’ og ‘KYOCERA’ udgør en del af et brand-mærke, varemærke og/eller handelsnavn, som findes på dette websted eller andre materialer. Handelsnavnene indeholder bl.a. navnene på: KYOCERA Document Solutions Danmark A/S, KYOCERA Document Solutions Europe B.V. KYOCERA Document Solutions Inc. og KYOCERA Corporation samt vores datterselskaber, som angivet på dette websted. I denne forbindelse inkluderer varemærker også 'KYOCERA Document Solutions' som er de mest betydende elementer i virksomhedsnavnene for KYOCERA Document Solutions Europe B.V. og KYOCERA Document Solutions Inc.. Varemærkerne kan indeholde andre varemærker, handelsnavne og måder at adskille dem på, uanset om de er registrerede eller ej, og om de anvendes eller vil blive anvendt af KYOCERA Document Solutions Europe B.V., KYOCERA Document Solutions Inc. eller KYOCERA Corporation.

Alle varemærker tilhører udelukkende KYOCERA Document Solutions Europe B.V., KYOCERA Document Solutions Inc. og KYOCERA Corporation og ejes og kontrolleres udelukkende af KYOCERA Document Solutions Europe B.V., KYOCERA Document Solutions Inc. og KYOCERA Corporation.

Yderligere vilkår og betingelser er sammen med supportmaterialer tilgængelige gennem de normale salgskanaler, inkl. dokumentet 'Pledge of Compliance' . Vi tillader kun anvendelse af KYOCERAs og KYOCERA Document Solutionss varemærker med forudgående skriftlig tilladelse fra KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Amsterdam.

Alle andre varemærker, som nævnes på dette websted tilhører de respektive ejere.

Hverken dette websted eller vores relaterede websteder indeholder en omfattende liste over alle varemærker tilhørende KYOCERA Document Solutions Europe B.V., KYOCERA Document Solutions Inc. og KYOCERA Corporation. Et manglende produkt- eller servicenavn kan derfor ikke betragtes som ophævelse af varemærker eller anden intellektuel ejendomsret tilhørende KYOCERA Document Solutions Europe B.V., KYOCERA Document Solutions Inc. og KYOCERA Corporation.
Anvendelse af et varemærke i en stiliseret eller modificeret udgave af vores logo- og produktnavne må kun ske under licens – uautoriseret brug er strengt forbudt. Alle partnere til KYOCERA Corporation, KYOCERA Document Solutions Inc. og KYOCERA Document Solutions Europe B.V. eller disses datterselskaber må kun anvende vore varemærker efter aftale og i overensstemmelse med retningslinierne for vores firmaidentitet. Retningslinjerne er angivet i vores varemærkehåndbog, der f.eks. omhandler varemærkets mål, placering og områderelationer sammen med varemærkenavnet og vores firmamærke. Hertil kommer, at det kun er tilladt at anvende varemærket i relation til KYOCERA Document Solutions B.V.’s og KYOCERA Document Solutions Inc.’s produkter. Varemærkerne må ikke anvendes på nogen måde, som kan forvirre eller vildlede eller give anledning til forvirring eller vildledning angående oprindelsen eller kvaliteten af KYOCERA Document Solutions''s produkter, eller som kan skade den goodwill, der er knyttet til varemærkerne, eller som kan være årsag til en sådan forvirring eller skadevoldelse.

Yderligere oplysninger kan fåes ved henvendelse til KYOCERA Document Solutions. Vær opmærksom på, at KYOCERA Document Solutions Europe B.V., KYOCERA Document Solutions Inc. eller KYOCERA Corporation har ret til omgående at kræve “stop” for brugen af varemærkerne, hvis der forekommer nogen form for uautoriseret modifikation eller anvendelse, eller der sker nogen form for skade på vores goodwill eller interesser, som f.eks. overtrædelse af vore regler for brug af varemærket.


Ansvarsfralæggelse

Notits til enhver bruger af dette websted.

Adgang til information på dette websted: kvalificerede brugere modtager fra KYOCERA Document Solutions en adgangskode, der giver adgang til afsnittet “distributør” på webstedet. Dette er udelukkende beregnet til brugeren og må ikke overdrages til andre.

KYOCERA Document Solutions har gjort sig de bedste professionelle anstrengelser ved oprettelse og udgivelse af al information i afsnittet “distributør” på KYOCERA Document Solutions webstedet. Vi har forsøgt at sikre, at al information er korrekt og opdateret på udgivelsestidspunktet.

KYOCERA Document Solutions giver ingen garanti, direkte eller indirekte, med hensyn til det resultat, der opnås ved hjælp af denne information.

KYOCERA Document Solutions kan ikke gøres ansvarlig for informationens nøjagtighed og kan ikke holdes ansvarlig for nogen form for krav fra eller skade hos tredjepart.

Brugere må ikke indvie tredjepart i oplysninger i programmerings-, betjenings- og servicevejledninger, konstruktionsdata og tekniske data eller lignende oplysninger, som KYOCERA Document Solutions muligvis giver brugeren via distributørsiderne.

Brugeren har ret til at se oplysningerne og bruge dem til det formål, de er beregnet og angivet til. Hvis det er nødvendigt for brugeren at videregive de omtalte oplysninger til andre personer med det formål at foretage teknisk service, skal brugeren sikre, at sådanne andre personer har samme forpligtelse til hemmeligholdelse.

Hvis brugeren konstaterer, at varemærker, handelsnavne, copyrights, patenter eller anden intellektuel ejendomsret drages i tvivl eller overtrædes af tredjepart, skal brugeren omgående informere KYOCERA Document Solutions om dette og forpligte sig til at hjælpe KYOCERA Document Solutions med at tage de nødvendige skridt til at beskytte sine rettigheder.
Oplysningerne på dette websted må ikke betragtes som et fast tilbud om salg eller opfordring til køb af nogen form for produkt eller service, og oplysningerne må ikke anvendes som grundlag for en investeringsbeslutning.
KYOCERA Document Solutions kan når som helst revidere oplysningerne på dette websted uden varsel og forpligter sig ikke til at holde oplysningerne opdateret.


Links

KYOCERA Document Solutions er ikke ansvarlig for indholdet på noget websted med link fra dette websted eller noget link på noget websted med link fra dette websted. Hypertekstlinks på dette websted er udelukkende ment som en bekvemmelighed og angivelsen må ikke opfattes som en godkendelse af det pågældende websted.

Copyright

Indeholdet på dette websted er beskyttet af copyright. KYOCERA Document Solutions giver dig imidlertid ret til at lagre og reproducere enhver form for tekst i det offentlige område på webstedet. Af hensyn til copyright er det ikke tilladt at lagre eller reproducere nogen for form for billeder eller diagrammer, som vises på dette websted.


Redaktionen

Yderligere oplysninger om indholdet på dette websted fås ved henvendelse til:

KYOCERA Document Solutions Danmark A/S
info@ddk.kyocera.com


Erklæring om fortrolighed

KYOCERA Document Solutions påskønner dit besøg på vores websted og din interesse i vores produkter. Hos KYOCERA Document Solutions er din ret til fortrolighed og datasikkerhed vores primære interesse. Vi ønsker, at det skal være trygt at besøge vores websted. Når du får adgang til eller anvender vores websted, accepterer du samtidigt vores juridiske betingelser som angivet. KYOCERA Document Solutions overholder EU-direktivet om databeskyttelse og den nationale lovgivning, se venligst de relevante EU direktiver.


Personlige data

Under visse omstændigheder, f.eks. ved bestilling af trykt materiale, forsyner KYOCERA Document Solutions dig med en formular til angivelse af personlige oplysninger om dig selv. Det er helt frivilligt at deltage i disse aktiviteter. Vi behøver kun dine personlige oplysninger for at behandle din forespørgsel korrekt. Alle data behandles med fortrolighed: KYOCERA Document Solutions videregiver ikke brugerdata til tredjepart.


Sikkerhed

KYOCERA Document Solutions anerkender, at din fortrolighed og sikkerhed er af største betydning, og vi har brugt mange anstrengelser for at sikre beskyttelse af dine personlige oplysninger. Til overholdelse af de højest mulige sikkerhedstandarder anvender vi tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Vores sikkerhedsforanstaltninger opdateres konstant, efterhånden som ny teknologi bliver tilgængelig. Dette kan bevirke ændringer, f.eks. anvendelse af cookies.

Cookies

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. og dennes datterselskaber anvender cookies til at følge med i vores besøgendes præferencer og tilsvarende opdatering af vores websted. En cookie er en lille tekstfil, som med din tilladelse anbringes på din computers harddisk. Du kan når som helst aktivere eller deaktivere cookies. Vi har imidlertid gjort os alle mulige anstrengelser for at sikre, at vores websted fungere på præcis samme måde, uanset om du anvender cookies eller ej. Ikke alle cookies er ens. Der findes to slags cookies: midlertidige cookies og log-cookies. En midlertidig cookie anvendes til at opretholde brugerens session og til at fortælle serveren, hvilken side der skal hentes frem som den næste. Log-cookies fortæller os, hvilke sider der anvendes. Cookies hjælper os med at forbedre vores websted, så det bedre opfylder dine behov. En cookie indeholder kun tekniske data - den fortæller os ikke din e-mail-adresse, eller hvem du er.


Oplysningerne i Juridiske bemærkninger og betingelser er på ingen måde beregnet som en erstatning for skriftlige aftaler indgået af KYOCERA Document Solutions’s EMEA-datterselskaber eller samarbejdspartnere. Hvis der opstår en utilsigtet konflikt, har den lokalt bekræftede aftale fortrinsret. I tilfælde af at der findes en forretningsaftale, som ikke omfatter nogen af ovennævnte punkter, vil, hvis de lokale forhold tillader det, teksten i Juridiske bemærkninger og betingelser være gældende.

 

Scroll to top