Digital Transformation med Respekt og Passion

- i en verden, der forandres dagligt, ønsker vi at udvikles og samarbejde.

Af Jonas Dalsgaard, General Manager, KYOCERA North Region

Oktober måned var dejlig travl for KYOCERA. I Sverige leverede både vores eget team og vores partnere på et højt niveau. Mange nye kunder og løbende leverancer gjorde, at vi nåede vores mål og mere til. I Danmark arbejder vi med organisatoriske ændringer i salgsafdelingen, bl.a. ved nogle mindre justeringer i hvordan vi møder vores marked – og modtagelsen har været positiv.

Når vi ser på de generelle markedstendenser i begge lande, har jeg bemærket en ændring i købsadfærden og i samspillet mellem kunder og virksomheder. I årevis har markedet talt om digital forandring og automatisering uden at det er blevet til mere end snak; men den sidste årstid har denne forandring taget fart.

Jeg er overbevist om, at en del af denne forandring blev sparket i gang med introduktionen af GDPR, og at en stor del af ændringerne kommer som følge af forordningen. Endvidere er det interessant at følge EY (EY Building a Better Working World) som beskriver en tendens i ændring af arbejdsstyrken – blandt andet beskriver de, at dem som er født I det 21. århundrede, ”The Millenials”,  vil tegne sig for 35% af den globale arbejdsstyrke i 2020 – denne udvikling i arbejdsstyrken tror jeg også er med til at sætte fart på forandringsprocessen. I de nordiske lande vil denne udvikling sandsynligvis ske tidligere. Norden er førende inden for udbredelse og anvendelse af IT.

Samtidig er der et utal af succeshistorier, hvor vores innovative tankesæt har bragt Norden i en førerposition inden for området. Så forandringen er nu for alvor skudt i gang.

Hos KYOCERA begyndte denne transformation for snart 2 år siden i Norden, og i år tog vi et stort skridt henimod digitalisering, da vi implementerede et dokumentstyringssystem fra Ceyoniq. Systemet digitaliserer og automatiserer håndteringen af indgående fakturaer – ja, hele det interne flow af dokumenter og sørger samtidig for arkivering, søgefunktioner og en automatisk integration med SAP. Derudover har vi fået en langt smidigere integration med vores bank. Vi har flere moduler og funktioner, der venter på at blive implementeret, så snart vi er klar til det. Endelig har vi introduceret en ny digital, mobil løsning til håndtering af udgifter og kørsel, hvilket har resulteret i en væsentlig reduktion af manuelle arbejds- og printkrav. Også vores ordreafdeling er i forandring, hvor vi introducerer et webbaseret ordresystem for at kunne forbedre kvalitet, hastighed og dermed reducere manuelt arbejde. Endelig planlægger vi i nær fremtid at gennemgå administrationen af servicekontrakter og se på, hvordan vi kan automatisere og effektivisere håndteringen.

Når jeg taler med andre virksomhedsledere, så er meldingen den samme: Mange virksomheder og organisationer står overfor de samme udfordringer og har set de samme muligheder, og i lyset af den ændrede arbejdsstyrke er denne transformation en kæmpemulighed for virksomheden, men endnu vigtigere så er det nødvendigt i forhold til ”The Millenials”, eller generation Z, der heldigvis udfordrer den manuelle og traditionelle måde at arbejde på. De er klar til at implementere og bruge de nye teknologier og accepterer en mere automatiseret arbejdsgang, fordi de ser dette som en mulighed for at bidrage til udvikling og innovation. Fra virksomhedens synspunkt vil det forbedre både sikkerheden og nøjagtigheden, samt give virksomheden mulighed for at fokusere på sin kerneforretning og forbedre kundetilfredsheden.

Den erfaring, vi har fået hos KYOCERA på vores digitale rejse er, at vi har haft stor glæde af at samarbejde med en leverandør, der både kunne designe vores digitale rejse sammen med os og samtidig kunne træne os undervejs. Det er en vigtig erfaring, som vi kommer til at lægge endnu mere vægt på i fremtiden i vores samarbejde med vores egne partnere og kunder.

Det stadigt skiftende marked og udviklingen af vores medarbejdere er en udfordring og en mulighed, som vi skal være klar til at gribe og tage vare på. Hos KYOCERA er vores virksomhedsfilosofi en stærk drivkraft til at gøre dette. Respekt, passion, og læring fra historien er de vigtigste komponenter til at kunne udvikle og støtte vores medarbejdere, partnere og kunder. Vi sætter barren højt med et klart ønske om at bidrage til en lettere måde at arbejde på.

Scroll to top