Hvad er Managed Document Services?

Mange virksomheder oplever at have uforholdsmæssigt store udgifter til deres daglige udskrivningsprocesser. Det kan eksempelvis dreje sig om:

  • Unødvendige kontormaskiner, som fylder både på kontoret og i budgettet
  • Spildte ressourcer som papir og toner
  • Gammelt hardware

Samtidig bruger virksomhedens højtlønnede ansatte alt for meget tid på simple printerproblemer, som stjæler fokus fra deres kerneopgaver [https://www.kyoceradocumentsolutions.dk/index/mds.html].

Alt sammen er medvirkende til, at et stigende antal virksomheder vælger at arbejde med Managed Document Services.

I denne artikel skal vi se nærmere på, hvad Managed Document Services betyder, og hvad virksomheder får ud af at optimere deres udskrivningsproces.

Definition af Managed Document Services

Managed Document Services (MDS) er en løsningsmodel, hvor en ekstern specialvirksomhed sætter hardware, software, service og strategisk rådgivning sammen for at optimere alle dele af en virksomheds udskrivningsproces.

Undersøgelser viser, at virksomhedersparer omkring 30 procent af deres omkostninger til print ved at arbejde med Managed Document Services.

Managed Document Services handler altså ikke “kun” om, hvordan virksomheden printer. Konceptet omfavner, hvordan information bliver til, og hvordan virksomheden håndterer information på en effektiv og sikker måde [https://www.kyoceradocumentsolutions.dk/index/mds/definition.html].  

Værdifulde administrationsfordele

For langt de fleste virksomheder gemmer der sig et betydeligt potentiale i at optimere hele sit print setup. Det drejer ikke kun om udskrivning, men hele dokumentudskrivningsprocessen. Og det er præcist, hvad Managed Document Services (MDS) kan gøre for jeres virksomhed:

  • Sikre store omkostningsbesparelser
  • Skabe værdifulde administrationsfordele

Managed Document Services er en holistisk tilgang til den enkelte virksomheds samlede udskrivningsproces. Derfor er metoden en langt bedre løsning end Managed Print Services, som udelukkende fokuserer på udskrivning.

Med Managed Document Services er virksomheden dækket ind på alle de vigtigste aspekter af dokumentudskrivningsprocessen:

  • Registrering og arkivering
  • Arbejdsgange
  • Sikkerhed
  • Miljøpåvirkning

Managed Document Services er altid skræddersyet til den enkelte virksomhed.

Vil du høre mere om MDS fra KYOCERA?

Scroll to top