Grøn Ledelse

Miljøfilosofi

KYOCERA stræber efter at være en miljøpioner for både mennesker og samfundet.

Det 21. århundrede forventes at gå over i historien som "miljøæraen". KYOCERA vedkendte sig hurtigt den belastning, som forretningsaktiviteter kan påføre miljøet og menneskeliv. Vi har bestræbt os på at fastholde vores stræben efter en harmonisk balance mellem økonomisk udvikling og miljøvenlighed. Foruden at operere under strenge miljømæssige forholdsregler i hele koncernen – herunder beskyttelse af ozonlaget og energi- og ressourcebesparelse – er det KYOCERAs politik at udvikle produkter, som aktivt kan være med til at afhjælpe eksisterende miljøproblemer.

Grøn ledelse

Som det står i det ledelsesrationale, som blev indført, da virksomheden blev grundlagt, vil KYOCERA "bidrage til samfundets og menneskehedens fremskridt". Vi er fast besluttet på at fastholde effektive miljøstyringssystemer. KYOCERA har etableret organisationsstrukturer, -metoder og -mål, som definerer virksomhedens mål for miljøstyring, og er optaget af at opnå disse på en ansvarlig måde.

 • Administration af miljørisici
  KYOCERAs interne standarder for stoffer, som kan forurene vand, luft og jord er udviklet til at være strengere end den ellers gældende lovgivning, som regulerer vores aktiviteter, hvilket skaber et omfattende miljøstyringssystem, som er grundlagt på forebyggende foranstaltninger.
 • Miljøvurdering
  KYOCERA udfører en årlig miljøgennemgang på alle kontorer og produktionsanlæg. Derudover undersøges KYOCERAs miljøindsats hvert år af eksterne certificeringsorganer.
 • Aflæggelse af miljøregnskab
  KYOCERA udfører en gang i kvartalet en undersøgelse for at føre kontrol med omkostningseffektiviteten af investeringerne i miljøbeskyttende foranstaltninger. Dette er med til at sikre effektiviteten af de miljøbeskyttende foranstaltninger inden for de forskellige forretningsområder.
 • Miljøorientering
  KYOCERAs indsats på miljølæreområdet retter sig ikke blot mod virksomhedens ansatte i hele verden, men også mod KYOCERA-koncernens forretningspartnere.

Scroll to top