Grønne fabrikker og grøn logistik

Reduktion af miljøbelastningen


210 kW solenergisystem, Yohkaichi-anlægget, Shiga, Japan

KYOCERA Document Solutions har gjort forskellige anstrengelser for at reducere miljøbelastningen i forbindelse med at levere produkterne til kunderne. Vi bidrager til miljøbeskyttelsen, ikke bare via vores produkter, men også ved at sikre, at produktionsanlæg og -metoder er miljøvenlige hele vejen gennem udviklings-, fremstillings- og distributionsprocesserne. Dette indbefatter ofte drastiske tiltag som f.eks. at installere solenergisystemer på taget af vores bygninger. 

  • Energi- og ressourcebesparelse
  • Reduktion af udledning af drivhusgasser
  • Reduktion og genbrug af affald
  • Forhindring af luft- og vandforurening
  • Administration af kemiske stoffer

CO2-reduktion via logistik


Dobbeltanhængere for at reducere antallet af lastvogne og effektivisere transporten

Tidligere blev KYOCERA Document Solutions' produkter til Europa transporteret med lastvogn til lagrene, efter at de var blevet sejlet til havnen i Rotterdam i Holland. Siden det nye lager åbnede i 2007 (i Beringe, sydlige Holland), er transportformen skiftet til tog og/eller pramme*, som anses for at belaste miljøet mindre, da det tilsvarende reducerer brugen af lastvogne. Fordelingen på transporttyper var for regnskabsåret 2009 følgende: 84 % med tog, 7 % med pram og 9 % med lastvogn. 

Foruden ovennævnte tiltag har KYOCERA Document Solutions siden juni 2009 reduceret antallet af lastvogne, der bruges til transport, for at forbedre effektiviteten af forsendelser fra Holland til Italien ved at bruge dobbeltdækkeranhængere. 

* Pramme: Lille transportfartøj med containere fra havne til destinationen via floder og kanaler.

Bestræbelser på CO2-reduktion i Japan

KYOCERA Document Solutions har brugt to eksterne lagre i Japan som lager for indenlandske forsendelser indtil maj 2009, hvor de to lagre blev integreret i Hirakata-anlægget. På den måde kunne vi gå væk fra at bruge lastvogne til transport af produkter, der blev fremstillet på Hirakata-anlægget (Osaka-præfektur) til en placering uden for virksomheden. Desuden har vi kunnet integrere vores lager, hvilket tidligere fandtes på Tamaki-produktcenteret (Mie-præfektur), på Hirakata-anlægget, hvilket har gjort transporten med lastvogn fra Hirakata-anlægget til Tamaki-produktcenteret overflødig siden august 2009.

Bestræbelser på CO2-reduktion på fabrikker i Kina

Vores produkter til det kinesiske marked blev tidligere transporteret via land til AVX/KYOCERA (Tianjin) International Trading Co., Ltd., som er vores salgsselskab i Kina. Dette skete via Shanghai efter spedition fra Shilong-anlægget i Dongguan City til et lager i Guangzhou vha. lastvognstransport. For at reducere CO2-udledningen ved transport reviderede vi vores transportformer og gik over til at sende produkter til Shanghai og Tianjin med skib fra regnskabsåret 2009. 

Eksportcontainere fra vores Shilong-anlæg, som tidligere blev transporteret via lastvogn til havnen i Yantian, Shenzhen, transporteres nu via lastvogn til Changping-togstationen i Dongguan City (Guangdong, Kina), placeringen af Shilong-anlægget og via tog fra Changping-stationen til havnen i Yantian. Skiftet af transporttype i området mellem Changping-stationen og havnen i Yantian har gjort det muligt at reducere transportafstanden med lastvogn.

Scroll to top