Information om toner

ARKIVTEST

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut er et akkrediteret certificeringsorgan og et førende internationalt forskningsinstitut. I samarbejde med universiteter og andre forskningsinstitutioner og internationale partnere gennemfører de tekniske undersøgelser, beregninger, test/målinger, kvalitetssikring og certificering. Der bl.a. formidles gennem publikationer, seminarer og kurser.

Når myndighederne fremstiller dokumenter, der skal bevares gennem længere tid, er det nødvendigt at anvende materiel, der opfylder kravene i Rigsarkivets forskrifter.

Den nemmeste måde for en myndighed at sikre, at det rigtige udstyr anvendes, er ved at vælge certificerede produkter. Det er også den letteste måde for en leverandør at bevise over for myndighederne, at produktet opfylder Rigsarkivets krav. SP er den eneste akkrediterede certificeringsorgan, der kan udstede sådanne certificeringer.

Certificeringen omfatter:

  • Test udført i henhold til de gældende bestemmelser jf. ISO 17025.
  • Sikring af at producenten/leverandøren har et system til at kontrollere kvaliteten af produktet.
  • Producenten udsteder en attest om, at de solgte produkter er i overensstemmelse med dem, der er testet, og at ændringer skal anmeldes certificeringsorganet.
  • Gentagne test skal udføres hvert år af et akkrediteret prøvningslaboratorium.

SPs certificeringsregler vedrørende arkivering, der er beskrevet i "SPCR 004" kan downloades som PDF via linket i højre side.

En mærkning med ”SVENSKT ARKIV” indebærer således, at produktet opfylder kravene til langtidsopbevaring af information ifølge det Svenske Rigsarkivs regler. Mange af KYOCERA’s tonere i sammenhæng med udvalgte maskiner, har opnået denne certificering, hvilket understreger produkternes høje kvalitet og tonerens ægthed.

Scroll to top