Miljøpolitik

Miljøbeskyttelse er en meget vigtig del af KYOCERAs daglige arbejde. I de seneste årtier har forskningen været fokuseret på at udvikle de mest avancerede maskiner til håndtering af dokumenter i harmoni med miljøet.

KYOCERAs banebrydende ECOSYS-teknologi reducerer både affald og omkostninger til hjælpematerialer signifikant ved hjælp af holdbare komponenter og kun én type af forbrugsvarer, nemlig toner. Næsten alle KYOCERAs nye produkter er designet med holdbare komponenter. Dem, der vælger KYOCERAs produkter beskytter miljøet samtidig med at de får overlegent udstyr med fordele såsom lavere sidepriser og de laveste samlede omkostninger. 


Flere af KYOCERAs produkter er blevet certificeret i henhold miljøkriterierne fra "Blauer Engel" i Tyskland. 

KYOCERA miljøpolitik går langt dybere end selve dokumentet håndtering. KYOCERA Document Solutions Europe støtter miljøprojekter og miljømæssige bidrag til lokalsamfund i hele Europa, Mellemøsten og Sydafrika.

IT ECO Declaration

De fleste produkter er erklæret i overensstemmelse med IT-ECO-erklæringen. Erklæringerne kan downloades via et link på det respektive produkt.

ISO 14001

ISO14001 er en internationalt anerkendt standard, der specificerer krav til et miljøorienteret ledelsessystem. Certifikatet er en anerkendelse af Kyocera's organisatoriske indsats for forbedring af den miljømæssige performance gennem effektiv udnyttelse af ressourcer, samt affaldsreduktion.

Certifikatet kan downloades i PDF-format via linket til højre.

ISO 9001

ISO9001 er en ledelsesstandard, der udsætter kravene til et ledelsessystem med høj kvalitet mht. forbedring af effektivitet og kundetilfredshed. Standarden udsætter syv ledelsesprincipper som bliver efterlevet i Kyocera.

Certifikatet kan downloades i PDF-format via linket til højre.

RoHS-2

Alle KYOCERA produkter, der sælges i Europa, er tilpasset 2 RoHS (EU-direktiv 2011/65 EF) 

For yderligere information se Miljøministerets website angående RoHS 2.

Scroll to top