Bæredygtigt Design

Sofistikerede produkter, i hele verden

Miljøbeskyttelse er mest bæredygtigt, når det også kan svare sig rent økonomisk. Hos KYOCERA har vi som mål at bidrage til samfundet ved at udvikle miljøvenlige produkter og teknologier med økonomiske fordele – såsom solceller og forureningsbegrænsende keramikkomponenter.

KYOCERA Document Solutions fremmer udviklingen af produkter, som giver mindre miljøbelastning, ved at overholde de relevante standarder og specifikationer samt ved at implementere produktstandarder.

KYOCERAs 3R-strategi – Reduce – Reuse – Recycle (reducer, genanvend, genbrug)

I forbindelse med produktudvikling holder KYOCERA Document Solutions sig altid 3R-perspektiverne for øje (reduce, reuse, recycle). For at udvikle produkter, som er i overensstemmelse med 3R-princippet, vurderer produktdesignerne produkterne allerede fra første designstadie i overensstemmelse med de øko-venlige udviklingsstandarder. Bedømmelseskriterierne i forbindelse med vurderingen af produkterne omfatter reducering af antallet af dele, reduktion af produktets vægt, brug af genbrugsplast og genanvendte dele. Der sættes tal på målene for reduktion af miljøbelastningen for hvert bedømmelseskriterium i hver produktionsfase, f.eks. dele af fremstilling og samling. Overholdelse af standarder for energibesparelse og miljømærker er klart angivet som krav i produktspecifikationerne.

Solenergisystemer

Bestræbelser på at stoppe global opvarmning kræver rene alternativer til olie og andre fossile brændsler. Sollys, som er rent, uudtømmeligt og tilgængeligt næsten hvor som helst på Jorden, udgør en ideel ressource. KYOCERA har udviklet solenergiteknologier siden 1975, og har gjort solenergi praktisk, økonomisk overkommeligt og almindeligt tilgængeligt. Solenergi har vist sig at være anvendeligt i beboelsesområder, industri og offentlige bygninger, og det er ved at blive til en ressource uden grænser, som giver strøm i områder, hvor der tidligere slet ikke fandtes elektricitet. I KYOCERAs hovedkvarter i Kyoto er hele bygningen udstyret med solfangere, og der har man generet sin egen elektricitet siden de sene 1980'ere.

Solsystem til stort boligkompleks (Tyskland)

KYOCERA Solar Groove (San Diego, USA)

Hovedkvarter med solpaneler, KYOCERA (Kyoto, Japan)

Finkeramiske komponenter er KYOCERAs kernekompetence

Finkeramiske komponenter – KYOCERAs kernekompetence – omfatter mange højtydende materialer, som kan hjælpe med til at beskytte miljøet. Vi har udviklet en række sofistikerede produkter, som udnytter keramikkens overordentlige modstandsdygtighed over for slid, varme og tæring. Foruden at sikre, at KYOCERAs produkter er miljørigtige, har vi indført et program til bedømmelse af livscyklus (LCA – Life Cycle Assessment), som bygger på et evalueringssystem til miljøbevidsthed. Den "miljømæssige bevidsthed" i produkterne og teknologierne evalueres i alle afdelinger og R&D-grupper under udviklingen for at muliggøre fremstillingen af produkter med mindre miljøbelastning.

KYOCERAs teknologi til lang levetid – ECOSYS

På baggrund af KYOCERA Document Solutions' mange års ekspertise inden for unik teknologi for produkter med lang levetid og med den grundlæggende filosofi om "Til stadighed udvikle og fremstille usædvanligt miljørigtige produkter, som er tro mod navnet på printerbrandet 'ECOSYS' gennem tiderne" udvikler KYOCERA miljøvenlige produkter og teknologier i alle aspekter.

Er du interesseret i, at høre mere om KYOCERAs produkter?

beslægtede downloads

Scroll to top