Design til lavt energiforbrug

Reduktion af strømforbrug under standby

En af de væsentligste negative påvirkninger af miljøet ved brug af multifunktionsprodukter og printere er forbruget af elektricitet. Netværkscomputere i kontorer, som typisk efterlades på standby, når de ikke er i brug. Derfor er det et vigtigt punkt i forbindelse med en miljørigtig produktudvikling at reducere strømforbruget i standbytilstand. 

I denne forbindelse har KYOCERA Document Solutions udviklet en energibesparende kontrolenhed, som muliggør den mest effektive og strømbesparende netværksmonitorering og strømstyring i standbytilstand.

Reduktion af tonerforbrug

Når det gælder toner, som er den eneste forbrugsvare i vores printere, bestræber KYOCERA Document Solutions sig på at reducere udledningen af drivhusgasser, som er en af årsagerne til global opvarmning, ved at designe printere således, at de kan reducere tonerforbruget, mens billedkvaliteten samtidig bibeholdes eller forbedres. I TASKalfa 500ci-serien, som blev lanceret i januar 2009, har en nyudviklet toner med ensartede og glatte partikler givet billeder med højere opløsning og bedre tydelighed, mens tonerforbruget er reduceret med 30 % sammenlignet med den konventionelle toner – selv med samme billedtæthed.

Reduktionen af tonerforbrug er kun muligt ved brug af original KYOCERA-toner. Du kan få mere at vide om original toner, samt hvordan det ikke bare skaber økonomiske besparelser, men også giver forbedringer for medarbejdernes og enhedernes sundhed.

Reduceret opvarmningstid

- Næsten en halvering af opvarmningstiden i sammenligning med konventionalle modeller

I fikseringsenheden, som smelter toner for at fastgøre det på papiret har en nyudviklet fikseringsteknologi næsten halveret opvarmningstiden i forhold til konventionelle modeller ved at anvende en tynd varmerulle med lille diameter. Den nye teknologi har gjort det muligt at reducere den tid, printeren skal bruge for at gå fra standbytilstand og til at begynde udskrivningen, mens der samtidig opnås energibesparelser.

Scroll to top