Miljømærker

Økomærket Der Blaue Engel er et af de mest kendte miljømærker i verden. Mærket tildeles af det tyske intitut for kvalitetssikring og certificering (German Institute for Quality Assurance and Certification), og det angiver, at produktet har ekstraordinært positive miljømæssige egenskaber og lever op til de detaljerede kriterier, som udstikkes af et omfattende lovgivningsapparat, der underlagt Federal Office for the Environment. Målet med økomærket "Der Blaue Engel" er at holde på virkningen fra skadelige stoffer, energiforbrug og affaldsmængde på et minimum. Mærket "Der Blaue Engel" har en lang tradition hos KYOCERA Document Solutions. Der Blaue Engel er et miljømærke, hvor kriterierne udstikkes af Tysklands Umweltbundesamt (UBA), og som administreres af German Institute for Quality Assurance and Certification (RAL). Du kan få mere at vide om de mærkede produkter på webstedet for tildelte mærker.

De nye ENERGY STAR-specifikationer til administration af billedudstyr, som er blevet introduceret af regeringerne i USA og EU, hjælper brugere af kontor- og forbrugerudstyr med at beskytte miljøet og spare penge via energieffektive produkter, som er mærket med deres logo. Det nye ENERGY STAR-mærke til billedudstyr har strengere krav end dets forgænger, særligt hvad angår strømforbrug. Alle KYOCERA Document Solutions' nuværende printere og multifunktionsprodukter, som er fremstillet efter 1. april 2007, opfylder og overgår kravene til ENERGY STAR-specifikationen. ENERGY STAR-mærkede printere kan reducere strømforbruget med over 60 procent, og en ENERGY STAR-mærket multifunktionsprinter kan spare omkring EUR 160 på elregningen i løbet af dens levetid i sammenligning med enheder uden dette mærke. 
Du kan få mere at vide om de mærkede produkter på webstedet for tildelte mærker.

Eco Mark er et miljømærke, som blev indført af Japan Environment Association (JEA) i 1989. Produkter, som giver en lille miljøpåvirkning gennem hele deres livscyklus fra fremstilling til bortskaffelse, og som er brugbare til miljøbeskyttelse, kan mærkes med dette mærke.

Scroll to top